VertrouwenspersoonOp je werk kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn als je in zo’n situatie terecht kunt bij een vertrouwenspersoon. Je werkgever is volgens de Arbowet verplicht jou te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Oftewel tegen stress door je werk. Dat betekent dat hij grensoverschrijdend gedrag en werkdruk moet voorkomen. Hij moet hiervoor een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Je kunt bij mij als vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:

• eerste opvang als je bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;

• het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;

• informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;

• begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;

• doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties of mediation.

• het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan ik:

• leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;

• gevallen van ongewenst gedrag registreren.

 

Het kan ook zijn dat je een luisterend oor nodig hebt. Dat je een verhaal kwijt wilt. Of mij nodig hebt om iemand iets te vertellen dat je zelf niet durft. Twijfel dan niet en bel of mail mij op 06 -284 186 99  info@ikzaljehelpen.nu!

Met alle gegevens ga ik vertrouwelijk om en alles is onder strikte geheimhouding!

 

Contact